Jaarverslag 2022

de Bibliotheek Achterhoekse Poort

Inleiding Bekijk de inhoud
Logo de Bibliotheek Achterhoekse Poort

Als bibliotheek zijn wij er voor alle inwoners van onze gemeenten en ondersteunen we iedereen die dat wil in persoonlijke ontwikkeling. Van 0 tot 100 en van in het Nederlands tot in het Tigrinya.

De afgelopen jaren is pijnlijk duidelijk geworden hoe weerbarstig de werkelijkheid kan zijn. We werden, net zoals iedereen, geconfronteerd met een wereldwijde pandemie en de gevolgen daarvan. Nu deze pandemie voorbij lijkt, staat de wereld om andere redenen in brand. Mede hierdoor is het belang van brede zelfredzaamheid weer op het netvlies komen te staan. Miljoenen Nederlanders blijken verschillende basisvaardigheden te missen, waaronder lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Hierdoor is deze groep inwoners niet altijd in staat informatie te begrijpen en lopen zij grotere risico’s in het leven. Wij als maatschappij zijn nog niet in staat geweest dat tij te keren. Iedere keer weer komen uit de verschillende onderzoeken zorgelijke(r) cijfers naar voren.

Preventie en curatie zijn ongelofelijk belangrijk om te kunnen groeien. Groei die wij als bibliotheek graag faciliteren door het stimuleren van en gelegenheid bieden voor persoonlijke ontwikkeling. Door te ontmoeten, delen, leren en lezen. Daar dragen wij graag aan bij. Vooral ook omdat we ons realiseren dat het hebben van deze basisvaardigheden een belangrijke voorwaarde is voor het vergroten van kansengelijkheid.

We gaan dan ook verder op de ingeslagen weg. Er ligt een stevig fundament en de grote stappen in de transitie naar de maatschappelijke bibliotheek zijn gezet. We bouwen hier met hart en ziel op voort, zodat iedereen de kans krijgt zich te ontwikkelen en mee te doen in het vormen van een samenleving met oog, oor en ruimte voor ieders talent! Waar je wieg ook heeft gestaan.

Joyce Holthausen

Directeur-bestuurder