• Leer
  • Vraag
  • Ontmoet
  • Lees
  • Doe

Jaarverslag 2023

de Bibliotheek Achterhoekse Poort

Inleiding Bekijk de inhoud
Logo de Bibliotheek Vestiging

Beste lezer,

Onze bibliotheken vervullen een essentiële rol in onze gemeenschappen. Niet alleen bieden wij toegang tot een schat aan kennis en verhalen, wij zijn ook een ontmoetingsplek. Een plek waar veel verschillende mensen samenkomen, leren, groeien en contact hebben met elkaar. En dus ook anderen ontmoeten die ze binnen het dagelijks leven anders niet snel zouden tegenkomen. We zijn een basisvoorziening die essentieel is voor het vertrouwen in de democratie, het vergroten van perspectieven en het zijn van een plek waar je “zomaar” binnen kunt lopen en mag zijn wie je bent. Een plek die oog en oor heeft voor maatschappelijke ontwikkelingen en zich inzet voor het behouden van vrijheid. We zien om naar elkaar in de breedste zin van het woord. De bibliotheken, en vooral hun “toevoegende waarde”, worden inmiddels gezien en erkend. De quotes zijn veelvuldig en we zijn als sector zelfs in de troonrede benoemd als onderdeel van een belangrijke infrastructuur als het gaat om het confronteren, inspireren en overbruggen van tegenstellingen. We komen uit een wonderlijke omslag. Enerzijds een sterke verschraling, oftewel een afname van middelen en anderzijds een transitie van een klassieke naar een maatschappelijk educatieve bibliotheek, met daarbij een sterke uitbreiding van rollen en taken. Daar komen ook nog eens maatschappelijke ontwikkelingen zoals afnemende basisvaardigheden, toenemende armoede en verruwing / vernauwing van waarden en normen bij. Ontwikkelingen die in mijn ogen niet helemaal los van elkaar zijn te zien.


In 2026 komt er een zorgplicht voor bibliotheken. Een van de redenen van deze zorgplicht is om het stelsel, dat de afgelopen jaren sterk is verschraald, weer te versterken en uit te bouwen. Zoals gezegd, gelukkig is er inmiddels het brede besef wat de maatschappelijk educatieve bibliotheek bijdraagt. Het is dus eigenlijk geen zorgplicht voor het netwerk an sich, maar een zorgplicht voor toegang tot kennis en ontwikkeling en vooral een zorgplicht voor inclusie en kansengelijkheid voor alle inwoners! Uiteindelijk willen we volgens mij allemaal hetzelfde: een zo gelijk mogelijk speelveld voor iedereen, zodat we samen verder aan een toekomst kunnen bouwen die mooier is dan het heden. Door te verbinden en te bewaren en te delen. Door samen te doen! Wie en wat samen is, en hoe we dat doen presenteren we in dit jaarverslag over 2023. Hierin delen wij met trots en plezier waar we ons het afgelopen jaar voor hebben ingezet. En dat doe ik, zeker ook namens de raad van toezicht, met een groot compliment aan al onze medewerkers. Want, ook al wordt de bibliotheek weer steeds meer erkend in haar waarde, de randvoorwaarden waaronder de medewerkers hun resultaten bereiken zijn nog steeds uitdagend. Des te bijzonderder dat ook in 2023 weer zoveel is gelukt.


Joyce Holthausen
Directeur - bestuurder