Voorkomen

van

laaggeletterdheid!

Voorkomen van laaggeletterdheid

De Bibliotheek is een essentiële partner bij het stimuleren van het lezen en het vergroten van het leesplezier. Wij doen dit op grond van de wettelijke bibliotheektaken en vanuit verschillende programma’s.


Gezinsaanpak

Om zowel intern als extern inzichtelijk te krijgen welke producten voor welke doelgroep de Bibliotheek Achterhoekse Poort in huis heeft ter bevordering van de (digi)tale vaardigheden, is er een interactief stroomdiagram opgesteld.


Bij 0 – 4 jaar

Het begint met lezen. Samen een boekje lezen, plaatjes aanwijzen en verhaaltjes vertellen, versterkt de band met je baby. En kinderen die als baby al zijn voorgelezen, zijn later beter in taal. Je kan dus niet vroeg genoeg beginnen met voorlezen. Het landelijke project BoekStart stimuleert dit. De Bibliotheek speelt hierbij een centrale rol. In 2022 werden er met de speciale waardebon 190 BoekStartkoffertjes opgehaald bij de bibliotheken in de gemeente Aalten en 193 bij de bibliotheken in de gemeente Oude IJsselstreek. De activiteiten rondom de landelijke BoekStartdag op 11 juni 2022, werden goed bezocht.

Bij 0 – 4 jaar

Ook introduceerden we dit jaar de BoekStartspaarkaart, waarmee een kind door boekjes te lenen kan sparen voor leuke verrassingen. Onze BoekStartcoach komt wekelijks op het consultatiebureau met een koffer vol boeken en geeft voorlichting aan ouders over voorlezen en communiceren met hun kind. De BoekStartcoach verlaagt ook de drempel voor een bezoek aan de bibliotheek.

Boekjes&Babbels het wekelijkse voorlees-speel-muziekuurtje voor (groot)ouders en hun (klein)kinderen van 0 tot 4 jaar, is een groot succes!

Totaal aantal deelnemers aan Boekjes & Babbels per bibliotheek

Kinderen Volwassenen
Bibliotheek Aalten 354 280
Bibliotheek Ulft 417 329
Bibliotheek Varsseveld 316 177


Voorlezen

Tijdens de Nationale Voorleesdagen riepen we kinderen op om een kleurplaat vol monsters in te leveren. Ze kregen dan een mini-editie van het Prentenboek van het Jaar: Maar eerst ving ik een monster. Hier werd goed gehoor aan gegeven! Bij 0 – 4 jaar

Omdat schoolbezoeken niet mogelijk waren, lazen onze medewerkers online voor.

Na twee jaar van afwezigheid, mocht het eindelijk weer: voorlezen in het Blagenparadijs van de Zwarte Cross. Deze samenwerking van de Achterhoekse Bibliotheken, resulteerde in veel mooie voorleesmomenten en informatieve gesprekjes met ouders over de mogelijkheden binnen de bibliotheek. Met als kers op de taart de uitreiking van een lintje door Tante Rikie aan het voorleesteam!


De VoorleesExpress

Met de VoorleesExpress, die met een extra subsidie van de gemeente Aalten en Oude IJsselstreek mogelijk is gemaakt, zorgden vrijwilligers ervoor dat 17 gezinnen met een taalachterstand extra aandacht kregen. In december stond hier een mooi artikel over in de lokale kranten.


dBoS

Met de Bibliotheek op School slaan onderwijs, bibliotheek en gemeente de handen ineen en komt er dagelijks aandacht voor leesplezier en mediawijsheid op school én thuis.

2021 2022
dBoS scholen 21 22
dBoS leerlingen 2855 3401


Bij 4-12 jaar

De Nationale Voorleeswedstrijd kent in de Achterhoek een mooie traditie. Ook in 2022 wilde de Bibliotheek die voortzetten met een digitale variant van de voorrondes. Op deze manier kregen de kinderen toch de kans om, binnen de coronamaatregelen, mee te doen. De livestreams waarin de kandidaten hun stukje voorlazen en waarin uiteindelijk ook de bekendmaking van de winnaars plaatsvond, werden uiteindelijk 820 keer bekeken.

Het doel van Vakantielezen is om kinderen te stimuleren om ook in de zomervakantie te blijven lezen. Alleen als kinderen in de zomer blijven lezen, behouden ze hun leesniveau of gaan ze zelfs vooruit. Om dat te bereiken, hebben we 877 zomertopboeken uitgedeeld bij de groepen 3 en 4.

KinderboekenweekTijdens de Gi-ga-groene Kinderboekenweek, konden kinderen in de bibliotheek van alles ontdekken over de natuur. Er was de mogelijkheid om een leerzame game te spelen, te knutselen met dingen uit de natuur en een eigen afvalquiz app te maken.

Ook in 2022 bood de voorleeshond een luisterend oor aan kinderen die wilden oefenen met lezen. In totaal kwamen er 37 kinderen naar de tweewekelijkse voorleessessies in de bibliotheek.

Tijdens de lessen in de streektaal van het project Wiesneus komen kinderen in de leeftijdsgroep van 8 tot 10 jaar weer in contact met dialect. In 2022 zijn er 30 lessen georganiseerd, waar 608 kinderen aan deelnamen.


Bij 12-18 jaar

Read2Me! is dé voorleeswedstrijd voor brugklassers. De eerstejaars lezen elkaar fragmenten voor uit jeugdboeken. In 2022 hebben 22 klassen meegedaan aan deze voorleeswedstrijd. Er zijn uiteindelijk 9 schoolwinnaars doorgegaan naar de bibliotheekfinale in de Bibliotheek Dinxperlo. Naast Read2me! hebben ook twee klassen van Schaersvoorde Dinxperlo meegedaan met de lessenserie Read2you, waarbij klassikaal het boek ‘Stapelbedbroers’ van Koos Meinderts werd gelezen en online de bijbehorende opdrachten werden gemaakt.

Tijdens een workshop Creatief schrijven, leerden 11 jongeren tussen de 12 en 18 jaar hun verhaal op papier te zetten en dit vervolgens op een dynamische manier te presenteren. Een goede oefening voor het ritmegevoel en bovenal een erg geschikte vorm om wat over zichzelf te vertellen. Het eindresultaat werd uiteindelijk opgenomen in de vorm van een rap.

Het Leesoffensief dat in 2021 van start was gegaan, liep door in 2022. Schaersvoorde heeft de boeken van Maren Stoffels langer gehouden, tot halverwege mei. Hierdoor hebben de leerlingen meer dan één boek van Maren kunnen lezen. Eén docent heeft in die tijd ook nog een extra boek klassikaal met de leerlingen gelezen, namelijk het boek ‘Met mijn ogen dicht’.

In het kader van Samen Vrijheid Vieren organiseerde de Bibliotheek in samenwerking met Terra Nova een dialoogworkshop op Schaersvoorde in Aalten voor leerlingen uit 3 VMBO kader. Ook konden klassen de Democratiefabriek in de Bibliotheek Ulft bezoeken, een interactieve tentoonstelling waarin leerlingen uit groep 7 & 8 en het voortgezet onderwijs konden ontdekken wat democratie en burgerschap inhoudt.

In 2022 maakten 1127 leerlingen gebruik van Werkflex. Hierbij is er ruimte in de bibliotheek gereserveerd voor leerlingen, waarin ze hun schoolopdrachten kunnen doen en samen aan projecten kunnen werken.

burgerschap

.


Bieb Actief

Gedurende de hele zomervakantie was er een uitgebreid aanbod van diverse activiteiten in alle bibliotheken, onder de naam Bieb Actief! Dat varieerde van programmeren van robots voor de jeugd, tot knutsel- en voorleesuurtjes, tot een culinaire rondreis rond Napels aan de hand van verhalen en een proeverij. Ook in de herfst- en kerstvakantie werd een dergelijk programma aangeboden. Deelname aan deze activiteiten was gratis, om de drempel voor iedereen (die nog onbekend is met het aanbod van de Bibliotheek) zo laag mogelijk te houden en gezinnen met een kleine beurs niet uit te sluiten.

Aantal deelnemers Bieb Actief

Zomer Herfst Kerst
Inloopspreekuur (hulp bij gebruik e-books / luisterboeken) 38 - -
Koken onder de vulkaan 31 - -
Bieblab: Robots in de bieb 84 - 10
Knutselen 42 55 10
Bibendo (leerzame game) - 52 -
Workshop Maak je eigen afvalquiz app - 4 -
Workshop Winterpatronen maken - - 12
Workshop Creatief schrijven - - 11
Voorlezen / Lampjeslezen 26 - 29 kinderen
21 volwassenen
burgerschap


Passend Lezen

De Bibliotheek gunt het iedereen om van een boek te genieten, ook mensen die niet of minder goed zien of dyslectisch zijn. Met Passend Lezen kunnen bibliotheekleden met een leesbeperking via streaming op de computer gesproken boeken uit de collectie van Bibliotheekservice Passend Lezen beluisteren.


MLP

De Bibliotheek heeft speciaal voor kinderen die lezen moeilijk vinden, een ruimte ingericht: het Makkelijk Lezen Plein. Het MLP is een duidelijk herkenbare plek waar de materialen voor kinderen van 8 tot 12 jaar met leesproblemen op een prettige manier gepresenteerd worden. Het Makkelijk Lezen Plein maakt lezen weer leuk!


Boek aan Huis

De Bibliotheek wil graag dat iedereen kan blijven lezen. Voor mensen die vanwege (tijdelijke) beperkte mobiliteit, handicap of ziekte niet zelf naar de bibliotheek kunnen komen, kan dit lastig zijn. Daarom is er de service Boek aan Huis. Een vrijwilliger gaat dan regelmatig boeken en andere bibliotheekmaterialen bij iemand thuis langsbrengen en ophalen.

Terug naar startpagina

Vorig artikel

Bevorderen van digitale inclusie

Volgend artikel